ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

На проширеној седници ИО Удружења одржаној 04.07.2014..год. уз присуство 41 представника породица из више општина и градова Србије, а након упознавања са нацртом  законских решења и ставовима наше комисије донете су примедбе на нацрт закона.

Нацрт Закона о борачко-инвалидској заштити

Примедбе радне групе

На проширеној седници ИО Удружења одржаној 04.07.2014..год. уз присуство 41 представника породица из више општина и градова Србије, а након упознавања са нацртом законских решења и ставовима наше комисије за припрему примедби на наведени нацрт Закона, обављена је свестрана расправа и једногласно је одлучено следеће:
1. Законска решења која су предедвиђена Нацртом Закона о борачко-инвалидској заштити у делу која регулишу права породица палих бораца ратова од 1990. до 1999. год. су једним делом неприхватљива за нас породице.
2. У складу са претходном тачком изричито се забрањује председнику Удружења или било ком другом овлашћеном представнику да својим потписом да сагласност на предложени нацрт Закона у име нашег Удружења, а да претходно не добије сагласност Радне групе именоване од стране Удружења.
3. Налаже се руководству Удружења да предузме све институционалне, и ако процени потребу за ванинституционалним мерама, како би се омогућило доношење правичног Закона о борачко-инвалидској заштити са решењима која су предвиђена наведеним нацртом.
4. Овлашћују се представници Удружења да у својим иступањима у вези овога износе искључиво ставове дате у образложењу ових закључака.

Посетите

Архиве