ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

О НАМА

 

Удружење породица палих бораца ратова од 1990. године Републике Србије је основано 12.02.2001. године, а оснивачи и чланство су искључиво породице палих бораца припадника ЈНА, ВЈ и МУП-а који су у периоду од 17.08.1990. године погинули у оружаним акцијама и одбрамбеном рату 1999. године извршавајући постављене задатке у одбрани суверенитета и очувања безбедности Савезне државе и Републике Србије. Подручје деловања Удружења је Република Србија, а чланство чине породице за сада из 128 градова и општина. Удружење данас има у својој бази података потписане приступнице за око 2700 чланова и електроснку базу података о 5.762 пала борца.

Почетком 2001. године неколико чланова породица палих бораца, у тишини и црнини, и тугом која је с њима стигла и остала после њих, решили су да оснују Удружење које би представљало колективни израз пијетета како се не би препустили забораву пали борци и њихове породице од стране државе и друштва. Такође, важан разлог оснивања јесте потреба да се породице заједно и удружене суочавају и решавају различита егзистенцијална питања и проблеме. Временом Удружење је препознато као најважније место које се бави заштитом и унапређењем права чланова породица палих бораца и пружањем помоћи у њиховом остваривању.

Удружење породица палих бораца ратова од 1990. године Републике Србије је невладино, непрофитно, нестраначко удружење, које је првенствено усмерено на остваривању циљева:  заштите, унапређења и остваривања права чланова породица палих бораца које им припадају по оствареном статусу, афирмације вредности патриотизма и српских слободарских традиција и неговања традиције и успомена на погинуле браниоце отаџбине.

Редовни члан Удружења може бити члан породице палог борца који је остварио право на породичну инвалиднину по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (Сл. лист СРЈ бр. 24/98 , 29/98 , 25/00 , Сл. гласник РС бр. 101/05), а да прихвата статут Удружења. Својство редовног члана Удружења стиче се добровољним потписивањем приступнице, уз увид у личну карту и решење корисника породичне инвалиднине по палом борцу.

 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

 

Удружење остварује своје циљеве у области борачко-инвалидске заштите. Циљеви Удружења су:

 • Залагање за заштиту, унапређење и остваривање  права чланова породица палих бораца које јој припадају по оствареном статусу;
 • Залагање за давање предности деци палих бораца под једнаким условима приликом запошљавања до усвајања новог закона и касније инсистирање на примени истог;
 • Подршка чланству у конкурсима за стамбено збрињавање и унапређење стамбене проблематике кроз саветодавно-правну помоћ и едукацију;
 • Изједначавање у правима чланова породица палих бораца без обзира на припадност одбрамбеној формацији и времену погибије борца, а који су већ стекли статус корисника породичне инвалиднине;
 • Инсистирање на обавезивање органа локалне самоуправе на бригу о породицама палих бораца;
 • Обезбеђивање повољних понуда за психо-физички опоравак породица палих бораца;
 • Неговање традиције и успомена на погинуле браниоце отаџбине;
 • Учествовање у обележавању значајних догађаја која се орагнизују у духу неговања ослободилачких и слободарских традиција Републике Србије;
 • Наставак традиционалног Видовданског дружења породица палих бораца са Војском Србије и Министарством одбране;
 • Наставак започете сарадње са Управом за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министартва одбране око организовања посете чланова нашег Удружења у оквиру акције „Отворени дан“ јединица и установа Војске Србије, а како би се упознали са наоружањем, војном опремом и актуелностима у командама и јединицама Војске Србије и друге активности које спроводи Управа на плану неговања традиције а у којима Удружење може да учествује;
 • Одавање почасти палим борцима на Дан обележавања почетка НАТО агресије на СРЈ и Дан сећања на браниоце отаџбине страдале у ратовима од 1990-1999. године у већем броју градова Србије;
 • Залагање за обележавање улица и тргова именима погинулих бораца;
 • Израда пројеката у циљу реализације плана рада;
 • Предлагање, подршка и помоћ у оснивању удружења породица палих бораца на локалном нивоу;
 • Ангажовање стручних лица по потреби у циљу реализације планских циљева;
 • Званична сарадња са удружењима породица палих бораца на локалном нивоу;
 • Званична сарадња са сродним и хуманитарним организацијама;
 • Званична сарадња са удружењима породица палих бораца у окружењу и планирање заједничких активности.
 • Остале активности у складу са чланом 8. и 9. Статута Удружења.

 

Органи Удружења су Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор.

 

Скупштина бира чланове Извршног и Надзорног одбора.

 

Органи Удружења могу обаразовати своје комисије, савете, тимове и друга стручна тела за обављање одређених послова из своје надлежности.
Мандат чланова органа Удружења и њихових радних тела, траје 4 године са могућношћу поновног избора.

 

Посетите

Архиве