ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

ЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА

Доношење новог закона; став удружења

Ово је врло тешко питање јер сваки па и закон који регулише права корисника борачко-инвалидске заштите има добрих и лоших законских решења.

Скупштина Удружења  је 02.10.2009 год. донела једногласну следећу одлуку:

  1. Да законска решења морају бити у функцији одбране и безбедности земље, јединствена у солидарности према свим корисницима борачко-инвалидске заштите;
  2. Закон мора да обезбеди равноправан третман и положај сваког корисника борачко-инвалидске заштите без обзира на датум и простор настанка околности на основу којих је стекао статус корисника;
  3. Закон мора да садржи досадашњи обим и ниво остварених права и да уважи  уочене недостатке исказане у захтевима репрезентативних Удружења, поготово нашег, јер су до сада појединци представници борачко-инвалидских организација водили  рачуна само о својим интересима а нас породице су само користили према потребама у пропагандне сврхе;
  4. Обим и ниво права мора да буде у сразмери са величином жртвовања и проистеклим последицама и никако другачија;

Овде би имало доста да се каже али имаћемо времена ако буде потребе а мислимо да неће, да више и конкретније кажемо али не би било коректно из једног јединог разлога јер смо убеђени да ће наше ресорно министарство на челу са министром г-дином Расимом Љајић и сарадницима коме  верујемо предузети само добре потезе и показати довољно одговорности и спремности да ако дође до измена и допуна садашњег или израде новог закона да ће се ствари мењати набоље, да ће имајући у виду која смо ми категорија становништва, да у доношењу сада важећег закона Сл.гл.РС бр. 24/98 нисмо имали никог коби презентовао наше проблеме и друго и ми се не љутимо, онај ко није изгубио сина, оца, супружника нас не разуме  и да су наши губици ничим  надокнадиви и да ће уважити да се у нацрт закона унесу само 4 наше примедбе и да неће испунити жеље појединаца о  укидању неких остварених права као  и понидаштавање  погинулих бораца и нас њихових породица;

Поштовани,

Председник Удружења је од првог до последњег дана био активни учесник радне групе  министарства рада и социјалне политике, сектора борачко-инвалидске заштите испред нашег Удружења на изради нацрта закона . Имао је  доста примедби, неки наши предлози су прихваћени неки  не, међутим да би скратили причу око новог закона донели смо одлуку у Удружењу на проширеном састанку Извршног Одбора а на предлог председника Удружења, да се од свих замерки одустане, да не вршимо поређења РВИ и нас ППБ  и да останемо  и истрајемо на захтеву да се у нацрт закона унесу наше само четири  примедбе и то :

  1. Члан 43 тачка 2, по нацрту, удова кад наврши 48 година живота да остане по сада важећем закону 45 година живота;
  2. Члан 47а, по нацрту, породична инвалиднина по палом борцу износи  115,58 % од основа, наш захтев 138,98 % од основа.
  3. Месечна новчана примања/ МНП /. Додати нови члан иза члана  90 нацрта.,, Ко је остварио ово право по до сада важећим  прописима наставља да остварује ово право, а за нове подносиоце право остварује по овом закону,, .
  4. Изменити члан 63 нацрта тако да гласи: ,,Војни инвалид и корисник породичне инвалиднине по основу палог борца имају право на бањско и климатско лечење,,.

Посетите

Архиве