ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

Поштовани,

Сходно достављеном Вашем допису прецизирамо наше конкретне захтеве :

1. Опоравак 30 породица породица палих бораца у Врњачкој Бањи у хотелу ,,ПРОМЕНАДА,, хотел МУП-а Србије потребно средстава са превозом у одласку и повратку = 550.000,00 рсд.да уплата буде до 01. марта 2014.год. ради потписивања уговора, односно обезбеђења места у хотелу. Новац уплатити на наш подрачун код трезора број : 840-556763-82. Финансијски извештај ћемо Вам доставити и наративно и табеларно на обрасцу.
2. Ове године очекујемо 12-о јубиларно целодневно дружење Војске Србије и породица палих бораца за 28. јун.2014 год Видовдан, / један аутобус 50 седишта /, планирамо Банат / Панчево, Манастир Војловица,Вршац, под покровитељством Министра Одбране Војске Србије. Сходно наведеном и ове трошкове планирати.

Неке од садашњих активноси :

 

1. Помоћ корисницима породичне инвалиднине по палом борцу , заштита у остваривању

индивидуалних и заједничких права , субвенција , друго;

2. Помоћ у запошљавању деце палих бораца;

3. Помоћ у стамбеном збрињавању и решавање разно разне проблематике око истог;

4. Започете активности обезбеђења разних дозвола и друге документације око изградње меморијалног комплекса за пале борце припаднике ЈНА и погинуле припаднике војске и МУП-а на КиМ;

5. Активности око помоћи Гарди за именовање тргова и улица по погинулим припадницима гардијске бригаде а на основу покренуте иницијативе Управе за људске ресурсе , Генералштаба Војске Србије;

6. Припрема предлога Влади Србије за укидање неких уредби које су против интереса породица палих бораца например једна од уредби / Сл.гласник Србије бр. 35/2006 /;

7. Присуство сахранама породица палих бораца, сахранама есхумираних бораца, поменима палим борцима на територији Србије;

8. Обилазак болесних чланова Удружења и изналажење финансијских средстава за доделу неколико једнократних помоћи за куповину лекова ;

9. Активности око склапања уговора о закупу станова изграђених средствима владе Јапана и из фонда НИП – а који су одговарајућим одлукама усељени у станове у 17 градова Србије у периоду 2007 – 2008 – 2009 год;

10. Активности помоћи породицама палих бораца и РВИ око техничког пријема 50 стамбених јединица у Земун пољу усељених 26.12.2008 године без техничког пријема и употребне дозволе;

11. Припрема за одржавање ванредне Скупштине Удружења чији су чланови искључиво породице палих бораца Војске и МУП-а. негде око средине марта а ради упознавања комплетног чланства са проблемима чак и понидаштавања палих бораца и њихових породица, разно разним подметањима која нам се подмећу од … па и саме владе Србије. Нормално, Скупштина ће донети одговарајуће одлуке .

12. У припреми је захтев Влади Србије који ћемо доставити и свим парламентарним странкама позиције и опозиције Скупштине Србије да се за неколико чланова важећег закона о борачко-инвалидској заштити донесе уредба о изменама и допунама ради правде и правичности, што би као последицу имало повлачење наведено у предходној тачци.

 

Документ можете преузети на овом линку – Прецизирање плана рада Удружења за 2014 годину.

Посетите

Архиве