ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

 

1.ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ……ОТВОРИ!

2.ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈА СЕ МЕЊА, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ……..ОТВОРИ!

3.О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е……ОТВОРИ!

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање
испуњености услова за остваривање права на куповину стана под повољнијим условима за град Нови Сад….ОТВОРИ!

5.ПРИЈАВА за учешће у поступку за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана под повољнијим условима у…..ОТВОРИ!

6.И З Ј А В А…..ОТВОРИ!

7.НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈA РАДИ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУПОВИНУ СТАНА ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА….ОТВОРИ!

Посетите

Архиве