ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

ОТКУП СТАНОВА

од | октобар 24, 2019 | у Вести

Обавештење чланству, право на куповину стана под повољнијим условима
на основу Одлуке број:360-01-00015/2019-11 од 27.08.2019.године
за градове Сомбор, Зрењанин, Смедерево, Чачак, Крушевац, Зајечар и Лесковац

Поштовани,

На основу Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 54/19) министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Одлуку о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима број: 360-01-00015/2019-11 од 27.8.2019. године. Наведеном одлуком уређују се услови под којим борци, чланови породице палог борца, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалидимогу купити стан под повољнијим условима. Право на куповину стана под повољнијим условима имају наведена лица уколико немају трајно решену стамбену потребу или имају неодговарајући стан (испод 10м2 по члану домаћинства).

У циљу утврђивања заинтересованости наведених категорија лица за решавање стамбене потребе,у складу са наведеним законом и одлуком, у градовима: Сомбору, Зрењанину, Смедереву, Чачку, Крушевцу, Зајечару и Лесковцу, потребно је да извршите њихово анкетирање.

Стога вам у прилогу достављамо Анкетни листић број 4,који је потребно да уручите борцима, војним инвалидима (мирнодопским и ратним) као и члановима породица палих бораца који немају трајно решено стамбено питање или имају неадекватно решено стамбено питање и који су заинтересовани да стамбену потребу реше на наведени начин, како би исте попунили.

Молимо вас да попуњене Анкетне листиће доставите овом министарству најкасније до 28.10.2019. годинена мејл:ugljesa.babic@minrzs.gov.rs или на адресуМинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, Београд, Македонска број 4.

За додатне информације можете се обратити на наведени мејл.

АНКЕТНИ ЛИСТИЋ БР. 4……Anketa br. 4

Посетите

Архиве