ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је извршило обрачун примања из области борачко-инвалидске заштите у 2018. години и да ће разлика између исплаћених и припадајућих износа бити исплаћена до краја марта месеца 2019. године.

Обрачун примања из поменуте области извршен је на основу званичних статистичких података, а основни параметар за одређивање износа права је просечна месечна нето зарада у Републици Србији (зарада без пореза и доприноса), из месеца који претходи исплати.

У обрачуну су се користили и подаци о просечној бруто заради из претходног месеца, просечној нето заради из претходне године, кварталној заради која претходни месецу обрачуна, проценту кретања месечне нето зараде, индексу кретања зараде за период текуће године.

Статистички подаци за обрачун права.DOCX

Посетите

Архиве