ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

16.11.2017.

 

Од свог оснивања до данас Удружење у континуитету ради на бази палих бораца и свакодневно је ажурира, тако да у овом тренутку има податке за 5.762 пала борца. У жељи да изрази пијетет према погинулим борцима и учини их бесмртним Удружење је покренуло иницијативу садње 5.762 саднице у част палих бораца ратова од 1990. године и том приликом се обратило ЈП „Србија шуме“. ЈП „Србија шуме“ је изразило спремност да помогне у реализацији наведене иницијативе истичући да је у складу с њиховом пословном политиком и годишњим програмом пословања и да је компатибилна са пројектом „Једно дрво за једног ратника“, који се реализује од 2014. године у знак сећања на жртве Првог светског рата. На састанку 21.07.2017. године на коме су присуствовали представник ЈП „Србија шуме“ г-дин Звонимир Баковић и председник Удружења г-ђа Добрила Копривица донет је закључак да ће се ова идеја реализовати у 2018. години кроз пројекат под називом „Једно дрво за једног палог борца ратова деведесетих“. Саднице ће бити посађене на површинама којима газдује ЈП „Србија шуме“ након чега би ово предузеће преузело бригу о новонасталим шумама.

Такође, договорено је да носиоци пројекта буду Удружење породица палих бораца ратова од 1990. године Републике Србије, ЈП „Србија шуме“ Београд и Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за борачко-инвалидску заштиту. Будући да се пројектни циљеви пројекта „Једно дрво за једног палог борца ратова деведесетих“ директно дотичу и других државних институција затражена је и потврђена подршка Министарства правде РС, Министартва одбране РС и Министарства унутрашњих послова РС.

Министартво правде РС (Управа за извршење кривичних санкција) је сагласно да узме учешће и буде партнер у реализацији пројекта. Министарство одбране (Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране) је истакло да ће се заједно са Војском Србије активно укључити у реализацији пројекта и да ће ова активност бити уграђена у Годишњи план сарадње Министартва одбране и Војска Србије са удружењима у 2018. години. Министарство унутрашњих послова РС је потврдило да ће са задовољством узети учешће и бити партнер у реализацији пројекта и да ће након сачињавања Споразума о сарадњи приступити спровођењу дефинисаних активности.

Циљ пројекта „Једно дрво за једног палог борца ратова деведесетих“ јесте одавање почасти и чување сећања на погинуле у ратовима од 1990. године. Поред великог значаја који ће имати за неговање сећања на пале борце, пројекат има и велики значај за животну средину и еколошку свест грађана.

 

Посетите

Архиве