ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

Покрет ветерана Србије, чији председник је посланик у Народној скупштини Републике Србије Саша Дујовић, „припремио“ је Нацрт закона о борачко-инвалидској заштити који господин Дујовић намерава поднети Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање. У ствари, ради се о Нацрту закона о борачко-инвалидској заштити који је припремила Радна група Министарства рада и социјалне политике у Влади Републике Србије, у којој су, поред представника тог Министарства, били и представници удружења корисника борачко-инвалидске заштите, с тим што је Покрет ветерана Србије извршио неке измене и допуне тог Нацрта и то врло нестручно.
Три репрезентативна удружења војних инвалида и корисника породичних војних инвалиднина, чији су представници учествовали у изради Нацрта закона о борачко-инвалидској заштити који је сачинила Радна група Министарства (Удружење породица палих бораца ратова од 1990. године Републике Србије, Удружење ратних војних инвалида Србије свих ратова и Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Србије) сматрају да је такво понашање Покрета ветерана Србије и његовог председника Дујовића неприхватљиво и обратила су се министру рада и социјалне политике у Влади РС др Расиму Љајићу са молбом да предузме потребне мере како би Влада РС онемогућила усвајање таквог Предлога закона у Народној скупштини РС. Истовремено, ова и дру­га удружења корисника борачко-инвалидске заштите одлучно се залажу да се што је могуће пре донесе нови Закон о борачко-инвалидској заштити, чији је предлог већ уса­глашен у оквиру ресорног Министарства. Тим поводом три репрезентативна удружења војних инвалида и корисника породичне војне инвалиднине упутила су министру Љајићу, 28.09. 2011. године, писмо следеће садржине:
“Поштовани господине Министре, познато Вам је да је Покрет ветерана Србије „припремио“ Нацрт закона о борачко – инвалидској заштити, који председник Покрета ветерана и народни посланик у Скупштини Републике Србије господин Саша Дујовић намерава да, као Предлог закона, поднесе Скупштини Републике Србије, на разматрање и усвајање. У ствари, Нацрт закона Покрета ветерана Србије представља само неке измене и допуне Нацрта закона о борачко – инвалидској заштити кога је припремила Радна група Министра рада и социјалне политике коју сте Ви образовали, без икакве назнаке да се ради о Нацрту закона припремљеном у оквиру Министарства, што представља својеврсни плагијат у законодавној пракси Републике Србије.
Неке одредбе уграђене у Нацрт закона Покрета ветерана, које се у ствари односе на измене и допуне Нацрта закона Радне групе, нису усаглашене са другим законима (нпр. „обавезно служење војног рока“, „нето зарада“ и др.), а неке друге (продужавање рокова за остваривање неких права и сл.) нарушавају постојећи систем борачко – инвалидске заштите у Републици Србији. Поред тога, изостављене су одредбе из Нацрта закона Радне групе које се односе на удружења, које су од изузетног значаја за удружења војних инвалида и корисника породичних инвалиднина, из разлога што њихов положај не може до краја и на прави начин да се уреди само општим прописима о удружењима грађана.
Из изнетих разлога Нацрт закона о борачко – инвалидској заштити Покрета ветерана Србије је неприхватљив за репрезентативна удружења војних инвалида и корисника породичних инвалиднина, па Вас, господине Министре, молимо да предузмете потребне мере из Ваше надлежности да Влада Републике Србије онемогући његово усвајање у Скупштини Републике Србије.“
текст је преузет из листа “Војни инвалид” бр.88, октобар 2011. год.

Посетите

Архиве