ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

Сагледавајући целокупну проблематику и број незапослених чланова једна група чланова Удружења на челу са братом погинулог борца ,  добила је  пуну подршку Извршног Одбора предлог је прихваћен, и  да се прво крене са евидентирањем заинтересованих.

После евидентирања спремамо се да :

 1. Оформимо једно тело – групу од стручних, високо образованих чланова Удружења који ће  радити на реализацији овог пројекта уз свесрдну помоћ Председника , Секретара и чланова Извршног Одбора ;
 2. Да извршимо пословну припрему, кроз школу предузетништва у зависности од потребе појединца који ће условити избор његове предузетничке активности;
 3. Помогнемо у формирању потребне техничке и технолошке документације за оснивање самосталних предузећа, радњи , даваоца услуга, друго;
 4. Да помогне у обезбеђењу једног дела новчаних средстава за оснивање предузетничких радњи, друго;
 5. Помогнемо у афирмацији производа, услуга , друго, будућим предузетницима;

Све активности око наведеног биће потпуно јавне. Имамо неке договоре око помоћи стручних лица за ову проблематику ван нашег Удружења чији савети и помоћ ће нам бити неопходна .

За евидентирање заинтересованих потребно је да нам поштом, емајлом, лично доставите :

 1. Занимање – фотокопију дипломе
 2. Фотокопију радничке књижице
 3. Фотокопију картона да се водите као незапослено лице
 4. Фотокопију документа ако сте завршили инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму у организацији националне или друге организације, а у циљу подизања нивоа информисаности и компететности за отпочињање сопственог посла
 5. Потврду од службе за запошљавање да нисте остварили право на исплату новчане надокнаде у једнократном износу за самозапошљавање
 6. Писана изјава да у претходном трогодишњем фискалном периоду нисте користили помоћ државе
 7. За који бизнис план сте заинтересовани
 8. Које машине, техника,помоћни прибори , друго су вам потребни
 9. Колико средстава је потребно и колико би ви могли да уложите у бизнис план

10.  Писмо ………

Ово радимо у циљу самозапошљавања незапослених  лица, смањења стопе не запослености и помоћи у подстицању отварања нових радних места.

–          све ћемо радити у складу са законском регулативом

–          спровешћемо одговарајуће процедуре

Београд 24. јануар 2011 год.

Браће Југовић бр. 19/II/237

Централни Дом Војске Србије

11105 Београд

Телефон/факс 011/3231514

E-mail: uppbr@sbb.rs

Координатор радне групе

с.р. дипл.арх. Бранимир Недељковић

моб. 064-2417-430

Председник Удружења

с.р. инг.маш. Сава Пауновић

Посетите

Архиве