ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ на основу члана 23. ст. 4. и 5. и члана 24. ст. 1. и 2. Уредбе о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца („Службени гласник РС”, број 82/06), Првостепена комисија за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца, 1. новембра 2010. године, донела је одлуку
1. Утврђује се коначна листа реда првенства по поднетим захтевима и приговорима лица из члана 3. наведене уредбе према стамбеним јединицама у месту изградње, а на основу објављеног огласа у „Службеном гласнику РС”, бр. 28 од 30. априла 2010. године.
2. Коначну листу реда првенства објавити у „Службеном гласнику РС”, на огласним таблама свих општинских и градских Управа за борачко инвалидску заштиту, у покрајинском секретаријату и ресорном министарству.
3. На коначну листу реда првенства, подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања одлуке о додели стана у закуп Другостепеној комисији за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца преко Првостепене комисије.

rang lista oktobar 2010 1 Одлука и коначна ранг листа расподеле станова

rang lista oktobar 2010 2 Одлука и коначна ранг листа расподеле станова

Посетите

Архиве