ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

Архива за март, 2020

 

извор: https://www.minrzs.gov.rs/sr/

Посланици Скупштине Србије усвојили су данас Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица којим се, по речима министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, исправља неправда према борцима последњих ратова на простору бивше Југославије.

Законом се предвиђа нова категорија корисника која није постојала по досадашњим прописима, а то су борци који су учествовали у оружаним акцијама 90-тих година и у рату 1999. године а који под наведеним околностима, нису добили обештећење за телесне повреде.

За ту категорију корисника прописују се нова права, а то су право на борачки додатак, право на посебан пензијски стаж, решавање стамбених потреба, право на борачку споменицу, право на легитимацију бораца, право на приоритет у запошљавању, накнада погребних трошкова…

Законом су поред наведених права прописана и нова права и за друге кориснике, а то су право на породичну инвалиднину чланова породице умрлог цивилног инвалида рата прве групе који је користио негу и помоћ која се исплаћује у износу као за кориснике породичне инвалиднине умрлог војног инвалида, а то је 26 одсто од основице.

Оно што је веома значајно је то да усвајањем Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица корисницима није ускраћено нити умањено ниједно право.

„Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, који је Србија чекала више од три деценије, представља значајан помак у регулисању свих питања из борачко – инвалидске заштите и његовим усвајањем створиће се полазна основа за даљу анализу и озбиљан рад на унапређивању укупног положаја оних који су се борили за нашу земљу и њихових породица“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, образлажући Закон пред посланицима на Двадесет шестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије.

 

извор: https://www.minrzs.gov.rs/sr/

 Представници удружења  ратних војних инвалида, бораца, цивилних инвалида рата и њихових породица учествују у изради подзаконских акатаМинистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и државни секретар Ненад Нерић састали су се са представницима удружења ратних војних инвалида, бораца, цивилних инвалида рата и њихових породица, како би разговарали о доношењу подзаконских аката са циљем примене усвојеног Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.

Министар Ђорђевић истакао је да представници удружења морају да буду укључени у израду подзаконских аката и упознао их са начинима помоћу којих ће им то бити и омогућено.

„Циљ нам је да учествовање представника удружења у изради подзаконских аката постане пракса у будућности, јер је у интересу и државе и чланова удружења најефикаснија примена овог закона. Потребно је формирати радне групе у којима ће учествовати и представници удружења који ће разматрати и доносити своје одлуке на различите теме, а чиниће их људи који ће радом и знањем заиста допринети што ефикаснијим и бољим резултатима“, рекао је министар и додао да ће примедбе и сугестије и оних који не буду чланови радних група, бити разматране, као и да ће се коначне одлуке на крају заједно доносити.

Према његовим речима веома је битно да рад радних група буде конструктиван и ефикасан, јер цела процедура израде и доношења подзаконских аката изискује доста времена, с обзиром да је за то потребно мишљење и других надлежних институција.

Државни секретар Ненад Нерић истакао је да ће се, приликом израде подзаконских аката, правилници који већ постоје, а важећи су и добри, пребацити у нормативни акт, док ће се одређени дорадити како би били бољи, а израдиће се и они који до сада нису постојали.

Посетите

Архиве